Polityka Plików Cookie

Ustawienia plików Cookie

Na tej stronie internetowej korzystamy z systemu analizy stron internetowych Matomo w celu dokonania pomiaru i analizy wizyt na naszej stronie. Używamy Państwa adresu IP w celu zebrania danych dotyczących ruchu w Internecie, przeglądarce i na komputerze. Powyższe informacje są badane dla celów statystycznych. Państwa anonimowość jako użytkownika jest zachowana.

Informacje na temat funkcjonowania programu Matomo Open Source Web Analysis są dostępne na www.matomo.org

Ponadto, pliki cookie można ustawić. Plik cookie to mała cząstka informacji, która jest zapisywana na komputerze użytkownika, kiedy ten odwiedza strony internetowe. Kiedy użytkownik wraca na daną stronę, to plik cookie pokazuje, że jest to wizyta powtórna. Plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych. Plik cookie nie może być wykorzystany do identyfikacji użytkownika na stronach internetowych osób trzecich, w tym na stronie internetowej dostawcy usług analitycznych.

Dodatkowo pliki cookie mogą być dodatkowo wykorzystywane do przechowywania ustawień użytkownika, np. ustawienia języka i kraju, w taki sposób, że będą natychmiast dostępne w czasie następnej wizyty.

Nie używamy adresów IP lub plików cookie w celu identyfikacji Państwa osobiście.

Używamy systemu analizy stron internetowych, w celu zwiększenia efektywności naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat plików cookie, jak zobaczyć jak ustawić pliki cookie, jak nimi zarządzać, blokować je i usuwać, należy przejść do strony www.allaboutcookies.org. Strona www.allaboutcookies.org podaje szczegółowe wskazówki krok po kroku, w jaki sposób zarządzać plikami cookie i je usuwać, w zależności od rodzaju przeglądarki. Można dostosować ustawienia przeglądarki do preferowanego poziomu ochrony. Na prawym bocznym pasku na stronie znajdują się linki do ustawień prywatności w różnych przegladarkach, w zakresie w jakim posiadamy w tym temacie wiedzę.

Dokładamy starań, aby podać listę wszystkich plików cookie, z których korzystamy my sami lub nasi partnerzy technologiczni, jednakże prosimy pamiętać, że ta lista jest częściowo niekompletna i będzie stopniowo aktualizowana. Jeśli zauważycie Państwo rozbieżności, lub brak pliku cookie na liście, prosimy o kontakt z naszym Specjalistą ds. Polityki Prywatności pod adresem rodo@HARTING.com

Pliki Cookies typu śledzącego:

_pk_id  (13 miesiąc)
_pk_ref (6 miesiąc)
_pk_ses (30 minuta)
_pk_cvar (30
minuta)
_pk_hsr (30
minuta)

Pliki Cookies typu funkcjonalnego:
Matomo frontend user session (weryfikacja formularza, zamówienie katalogowe, koszyk zakupowy);

Filtr statusu wyszukiwania:
closed_toggles
open_toggles
selectedSearchTab

Te pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia informacji jak odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. Zebrane informacje są przetwarzane do sporządzania raportów i poprawy funkcjonalności naszej strony. Pliki cookie zbierają informacje w formie anonimowej, łącznie z liczbą odwiedzających stronę, z której strony www korzystali uprzednio i jakie inne strony odwiedzili. Więcej informacji o prywatności Matomo znajduje się na stronie: https://matomo.org/blog/2011/03/piwik-1-2-custom-variables-first-party-cookies-and-more/

[ENG version]

Cookie Policy

Cookie settings

On this website, we use the Matomo web analytics system, which measures and analyses visits to our website. We use your IP address with the intention of collecting data, including with regard to internet traffic, your browser, and your computer. This information is analysed for statistical purposes. You as a user remain anonymous during this process.

Information on how the Matomo Open Source Web Analysis Software works can be found at www.matomo.org.

In addition, cookies are also set. A cookie is a small file that is stored on your computer as soon as you visit a website. When you visit the site again, the cookie indicates that it is a repeat visit. The cookie contains no personal information. The cookie is not intended to identify you on third-party websites, including the websites of the analytics provider.

Furthermore, cookies can be used to select settings which you prefer, such as language and country preferences, in order to make them available on your next visit.


We do not use the IP addresses or cookies to personally identify you.

We use the web analytics system to increase the efficiency of our website.

For more information about cookies, including information on how to set, organise, block or delete cookies, visit www.allaboutcookies.org. The website www.allaboutcookies.org provides detailed instructions on how to set and delete cookies, depending on your browser type. You can set your browser to match your personal security level. In the column on the right, we have included references to cookie settings in different browsers to the extent that we are aware of them.

We have tried to list all cookies that we and our technology partners use. Please note that this list is partly incomplete and will be updated gradually. Should you determine any discrepancy or think that a cookie is missing, please contact our data privacy experts at
rodo(at)HARTING.com.

Tracking Cookies:
_pk_id  (13 months)
_pk_ref (6 months)
_pk_ses (30 minutes)
_pk_cvar (30 minutes)
_pk_hsr (30 minutes)

Functional cookies:
Matomo frontend user session (form validation, catalogue order, shopping cart);
fe_typo_user
PHPSESSID

Status search filter:
closed_toggles
open_toggles
selectedSearchTab

These cookies are used to gather information about the usage behaviour of our website visitors. We use this information to generate reports and improve our website. These cookies are a way of obtaining anonymised data, including the number of users, where a visitor comes from, and which page they are accessing. For an overview of Matomo's privacy policy, please visit: https://matomo.org/blog/2011/03/piwik-1-2-custom-variables-first-party-cookies-and-more/