tec.News - Issue 34

Nasz najważniejszy współtwórca. Jak Podróż Cyklu Życia Przemysłu Zintegrowanego  łączy ze sobą klientów i pracowników.

DE - tec.News Ausgabe 34

Przemysł 4.0 przeciera szlaki w branży Przemysłu Zintegrowane-go, co zwykle jest omawiane wyłącznie w środowisku produkcyj-nym. Rozwiązania dla Przemysłu Zintegrowanego już dawno zo-stały zdefiniowane dla produkcji i są wdrażane, o czym świadczą na przykład nowe usługi cyklu życia dostępne teraz na przykład w HARTING MICA®.

Available eBooks