tec.News - Wydanie 33 PL

Partnerstwo w Przemyśle Zintegrowanym. Jak osiągnać więcej, pracując razem.

DE - tec.News Ausgabe 33

Czwartą rewolucję przemysłową można już podsumować następująco: kompleksowe sieci o wartości dodanej nie są już opłacalne przy architekturze monolitycznej. Potrzebne jest wszechstronne rozwiązanie. Ale nikt nie może zrobić wszystkiego samemu, na własną rękę. Uznanie własnych ograniczeń stwarza wielką szansę, opartą na kulturowej przemianie Przemysłu 4.0.

Czytaj online