HARTING Corporate Technology Services (CTS) to laboratorium akredytowane zgodnie z  DIN EN ISO/IEC 17025,  pełni ono kontrolę nad jakością rozwiązań grupy technologicznej HARTING. Kompleksowe i dokładne testy elektromechaniczne, elektroniczne, transmisji danych i technologii sieciowych zapewniają wysokie standardy oczekiwane przez klientów.

Technologia wizualnych i kontaktowych pomiarów 3D jest wykorzystywana do wyznaczania realnych rozmiarów komponentów.

Testy komponentów składają się z testów elektrycznych i mechanicznych, wibracyjnych, udarowych oraz mikroskopowej analizy połączeń pod kątem wpływu warunków środowiskowych i klimatycznych aby potwierdzić możliwość stosowania komponentów w konkretnych zastosowaniach oraz potwierdzić stopień ochrony IP. Dodatkowo kadra CTS wspiera dział projektowy poprzez analizy integralności sygnałów elektronicznych oraz światłowodowych systemów transmisyjnych. Pomiary wytrzymałościowe wykorzystujące nanoindenter jako parametr wejściowy symulacji komputerowych pomagają zapewnić niezawodność już w początkowej fazie rozwoju.

Analizy materiałowe, topografia oraz chropowatość (wizualna, kontaktowa) są stosowane w celu oceny mikrosystemów. Analiza fluorescencyjnymi wykonywana falami X wykonywana jest pod kątem badania zgodności z RoHS już na podstawie testów kwalifikacyjnych. Testy kompatybilności elektromagnetycznej, EMS oraz EMI są istotne pod kątem CE.